Nedanstående är en sammanfattning av testprotokollet från SP

Provning av 13 st studsmattor

Sammanfattning

13 olika studsmattor har provats med utvalda delar av olika standarder och SP:s egna metoder. En sammanfattning av provningarna redovisas i tabell 1 och 2 där en viktning av resultaten har gjorts på varje provning.

Provningsprogrammet redovisas i Kapitel 3. Provningsresultaten redovisas i Kapitel 4.

I tabell 1och 2 presenteras en viktning som gjorts på varje provning där skalan är 1-5 där 5 är det högsta viktningsvärdet, därefter fallande skala. Totalbetyget är en summering av den procentuella viktningen av de olika delmomenten.

Tabell 1 Sammanfattning av viktningar
Jumpking North Berg I-Sport Lyfco Biltema
Studshöjd (25%) 4 4,5 4 4 3 5
Studsens mjukhet (25%) 3,5 4,5 4,5 3,5 1 3
Kantskydd & skyddsnät (30%) 5 4 4 3 1,5 1,5
Ram och ben (10%) 5 5 5 2 1 4
Montering/manual (10%) 2 4 2,5 3 3,5 3,5
Summa 4,08 4,35 4,08 3,28 1,9 3,2
Tabell 2 Sammanfattning av viktningar
Acon Hudora Exit Orbit Fly Jysk Etan
Studshöjd (25%) 4,5 2 3 4,5 4 4,5 2
Studsens mjukhet (25%) 4 2 3 5 5 3 4,5
Kantskydd & skyddsnät (30%) 3,5 2,5 4 4 4 3
Ram och ben (10%) 2 2 1 5 5 3 1
Montering/manual (10%) 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4 2
Summa 3,63 2,2 3,05 4,43 4,3 3,48

1. Inledning

På uppdrag av Trampolinspecialisten har 13 studsmattor provats med utvalda delar av olika standarder och SP:s egna metoder i enlighet med kundens önskemål. Ett antal olika provningar har genomförts på varje studsmatta med fokus på studsförmåga och säkerhet. De provningar som har gjorts finns i tabell 3 samt är kort beskrivna under varje provningskapitel.

2. Provobjekt

Beteckning:Namn / artikelnummer:
Acon, AirStudsmatta: Acon Air 4.3 Trampolini / 10102-43
Skyddsnät: Acon Air 4,3 turvaverkko / 10203-43
Stege: Tikapuut / 10401
Berg, ChampionStudsmatta: Champion 430 / 35.44.27.00
Skyddsnät: Safety Net Deluxe 430 / 35.72.24.02
BiltemaStudsmatta/Skyddsnät: 396 cm Studsmatta med skyddsnät / 14-4110
Stege: 14-417
Etan (Sport Tiedje)Studsmatta: Etan Premium Trampolin 14 / EP14WP
Skyddsnät: Etan Premium, ET14SN
Skyddsmatta: Safety Pad, EPS14
Exit, TwistStudsmatta/Skyddsnät:14 FT Trampoline + Safetynet / 2014DS018
HudoraStudsmatta/Skyddsnät: Trampolin 400 cm / 65400
I-SportStudsmatta/Skyddsnät: I-Sport Trampoliini 4.3M 104J + Verkko / 101597104
JumpkingStudsmatta/ Skyddsnät: 14" Heavy duty Mega Pod / *
Jysk, StojStudsmatta/Skyddsnät: Stoj / 4702603
LyfcoStudsmatta/Skyddsnät: 14 FT Trampoline / *
North Trampolin, ChallengerStudsmatta/Skyddsnät: North Challenger 430 / NTR.31.43.15-2
Skyddsmatta: North Challenger 430 / NTR.30.43.15-1
Stege: NA.10.00.15
Trampolinspecialisten, FlyStudsmatta: Fly 4.3m / TR-140D-PC9
Skyddsnät: 4.3m Safety Net / TRP-1404TSS-14
Stege: TRL-0295-TAB
Trampolinspecialisten, OrbitStudsmatta: Orbit super 4.3m / TR-14TST-PC9
Skyddsnät: Orbit super 4.3m / TRP-1406TSS-14
Stege: TRL-0295-TAB

3. Provningsutförande och resultat

Alla resultat som är redovisade i denna rapport refererar endast till de provade exemplaren samt i kombination med de medföljande skyddsnäten.

En viktningsbedömning görs på varje provning där skalan är 1-5 och 5 är bäst och 1 är sämst.

Ankomstdatum:Mars till april 2016
Provningsdatum:Mars till april 2016
Provplats:Provningarna utfördes vid SP i Borås. Enheten Bygg och Mekanik – Säkerhet och Funktion.

Provningsföljden är enligt tabell 3 och provningsförfarandet beskrivs mer ingående i resultatdelen.

Tabell 3 Provningsprogram
Provning nr
1Studsförmåga / studsens mjukhet
2Kantskydd
3Beninfästning / ramkonstruktion
4Skyddsnät
5Montering / Manual
6Dragprov av studsmattans fjädrar (ej resultatbaserande)

3.1 — Provning 1: Studsförmåga / Studsens mjukhet

En provkropp med instrumenterad accelerometer i form av en halvsfär med diametern 270 mm och massan 45,95 kg släpptes från 2,0 m höjd från matthöjden. Accelerationen mättes och återstudsen filmades. Filmen återuppspelades och vid vändpunkten på 1:a återstudsen avlästes höjden optisk med referens av en mätstång monterad bakom den släppta provkroppen.

3 st fallprov gjordes och sedan belastades studsmattan med en vikt på 500 kg i 30 minuter.

3 st fallprov gjordes igen efter belastningen för att se om studsmattan försämrades. Sedan belastades studsmattan ytterligare en gång med 500 kg i 10 minuter men nu med en offset på 1 m från centrum för se hur studsmattan klarar en snedbelastning.

De värden som redovisas i tabell 4 och 5 är medelvärden av de genomförda proven. Återstudshöjden som mäts optiskt från distans kan bara jämföras inbördes med varandra och inte ses som ett verkligt värde men ger en indikation på hur högt återstudsen var. Ett snöre med en M6 mutter som vikt användes för sikta in fallprovet. Då studsvikten landar på muttern har en del studsmattor inte klarat det utan det går hål i mattan vilket indikerar att studsmattan har en sämre rivtålighet mot tex dragkedjor eller dylikt.

Viktningen av resultaten görs av hög återstuds efter belastningsprov, låg accelerationskraft i återstudsen samt övriga kommentarer. Totalviktningen görs i tabell 4.

Tabell 4 Studshöjd
StudsmattaÅterstudshöjd (2,0m)Återstudshöjd (2,0m)
efter belastning
KommentarViktning
Jumpking1,70 m1,68 m4
North1,80 m1,76 m4,5
Berg1,68 m1,67 m4
I-Sport1,71 m1,68 m4
Lyfco1,60 m1,57 mKvarstående tänjning på fjädrar efter belastning3
Biltema1,89 m1,84 mEtt hål uppstod i studsmattan efter ett studsprov av mätsnörets tyngd.5
Acon1,71 m1,72 m4,5
Hudora1,45 m1,47 mEtt hål uppstod i studsmattan efter ett studsprov av mätsnörets tyngd.2
Exit Twist1,56 m1,57 mEtt hål uppstod i studsmattan efter ett studsprov av mätsnörets tyngd.3
Orbit1,76 m1,74 m4,5
Fly1,62 m1,62 m4
Jysk Stoj1,80 m1,77 m4,5
Etan1,45 m1,46 m2
Tabell 5 Maxaccelerationen i studsen /studsens mjukhet
StudsmattaMax acc. [g]Max acc. [g]
efter belastning
Viktning
Jumpking9,39,33,5
North8,58,54,5
Berg8,28,24,5
I-Sport9,69,33,5
Lyfco10,210,21
Biltema9,59,63
Acon8,98,94
Hudora9,89,92
Exit Twist9,79,83
Orbit7,87,75
Fly8,28,15
Jysk Stoj9,99,83
Etan8,38,34,5

3.2. Provning: Kantskydd

Då barn eller vuxna studsar utanför mattan eller springer runt i ytterkant och halkar så bedöms studsmattans kantskydd. Och för att kunna bedöma de olika studsmattorna kantskydd ses helheten på studsmattorna då de är utformade på olika sätt där en del studsmattor har ett skyddsnät som är hopsytt med studsmattan medans andra har skyddsnätet fäst utanför studsmattan eller ramen. I de fall som skyddsnätet inte är hopsytt med studsmattan granskas dess kantskydd genom att dels genomföra ett genomtrampsprov för se hur det klarar att en person landar på det (prov 1).

Det andra provet är kantskyddets stötupptagnings-förmåga ifall en person skulle falla ner med huvudet på det (prov 2).

Riskerna att glida in under kantskyddet och fastna mellan fjädrarna då speciellt små barn springer runt och halkar bedöms också. Risken att fastna bedöms utifrån små barn och att de kan fastna med huvudet och bli hängande och bli strypta. I de fall som skyddsnätet är hopsytt med studsmattan utgår prov 1 och 2 (även om dessa prover är genomförda). Då bedöms endast de risker som finns mellan skyddsnät och studsmatta som tex glida ut med fot mellan studsmatta och skyddsnät. Bland resultaten kan kommentarerna kan även innehålla annan viktig info från provningarna som inte viktas in i rakningen, det är då skrivet i kursivt.

Observera att om studsmattorna används med andra skyddsnät som de är provade med så kan det ge helt andra resultat.

Prov 1: Genomtrampsprov av kantskydd.

En ledad platta på 50 x 100 mm belastades med en kraft på 100 kg på den sämsta punkten av kantskyddet som i regel bedöms vara vid skarvsömmen mellan dämpmaterialen. Belastningen skedde mitt på kantskyddet samt att skyddsnätet var demonterat. Vid full belastning noterades hur mycket skyddet hade sjunkit ner från dess ursprungsnivå. Efter provningen kontrollerades det om några skador uppstått.

Prov 2: Stötupptagningsförmåga på kantskydd.

Provningen genomfördes enligt EN 1177, Lekredskap – Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning, där en fallkropp släpps emot underlaget. Enda skillnaden i provningsförfarandet är att höjden för släppet av fallkroppen är här satt till 2,0 m för att efterlikna de fall som kan uppstå vid hopp på studsmatta. En fallkropp med diameter på 160 mm och en massa på 4,6 kg släpptes från 2 m höjd och accelerationen mättes vid krocken mellan studsmattan och huvudkroppen.

Provningen genomfördes i regel vid skarven av dämpningsmaterialet eftersom det oftast beroende på konstruktion bedömdes vara det värsta fallet. Skyddsnäten demonterades för fysiskt kunna utföra proven. Resultatet är genomsnittet av de 3 utförda proven på samma slagpunkt.

Proven utfördes med betonggolv som underlag vilket ger ett högre värde än om provet skulle utförts på en gräsmatta som underlag. I regel försämras stötupptagningsförmågan för varje slag. Enligt standarden EN 1177 skall inte accelerationen överstiga värdet 1000 HIC då risken finns för huvudskador. HIC står för Head Injury Criterion och är ett framräknat värde av provresultaten enligt standarden EN 1177.

Prov 3: Fastsättning av kantskydd.

Kantskyddet dras med 150 N inåt centrum av mattan enligt EN71-14, 6.2.4. Kantskyddet bedöms genom om det fortfarande sitter kvar, om någon del av ramen blottläggs, om infästning lossnar eller går sönder.

Tabell 6 Kantskydd
StudsmattaDragprov av kantskydd 150NKommentarViktning
JumpkingRam blottasSkyddsnät sys ihop med studsmattan
Risk att glida in med barns fötter mellan de stora hålen i sömmarna mellan studsmatta och skyddsnät. Minimal risk att foten kommer igenom helt.
Klarar genomtrampsprovet.

Tjock skumplast som ej går tillbaka till ursprungsform.
5
NorthKantskydd sitter kvar men vadderade delen är ej över ramen under belastning Finns ett skyddsnät från mattan som placeras ovanför fjädrar. Skyddar mot vertikala fall men inte horisontella glidningar.
Klarar genomtrampsprovet.

Tjock skumplast som ej går tillbaka till ursprungsform.
4
BergKantsyddet rubbas ytterst lite. Ramen blottas ejRisk för att hamna utanför kantskydd och mellanfjädrar.
Skyddsnätet skyddar inte mot horisontella glidningar men fall vertikalt. Spänns ovanför skyddsmatta.
Klarar genomtrampsprovet.

Tjock skumplast som ej går tillbaka till ursprungsform.
4
I-SportRamen och fjädrar blottas helt vid provStor risk att komma emellan fjädrar och hamna utanför skyddsnät. Nätet monteras utanför skyddsmatta.
Ram och fjädrar blottas vid genomtrampsprov.

Skumplast går ej tillbaka till ursprungsform.
3
LyfcoRamen och fjädrar blottas helt vid provStor risk både mellan fjädrar och utanför skyddsnät.
Ram och fjädrar blottas vid genomtrampsprov

Den veka och mjuka ramen bromsar upp stöten. Stor buckla i ramen efter prov. Skumplasten i når ej ända ut till slagstället!
2
BiltemaRamen och fjädrar blottas helt vid provStor risk att komma mellan fjädrar. Riska att trampa utanför mattan, skyddsnät hindrar från att trampa helt igenom.
Ram och fjädrar blottas vid genomtrampsprov.
Kantskydd går ej tillbaka till ursprungsläge.

Den veka och mjuka ramen bromsar upp stöten. Stor buckla i ramen efter prov.
Skumplasten i når ej ända ut till slagstället!
1
AconKantsyddet rubbas ytterst lite. Ramen blottas ejSkyddsnät monteras innanför skyddsmatta och sys ihop med mattan. Risk att trampa igenom sömmen mellan skyddsnät och matta, hindrar dock från att trampa igenom helt.
Ram blottas vid genomtrampsprov.

Skumplast går ej tillbaka, Liten buckla i ramen efter prov.
2,5
HudoraBlottar fjädrar och ramSkyddsnät monteras innanför skyddsmattans kant och sys fast mot mattan
Risk att komma ut med fot mellan nät och matt sömmen.
Ram och fjädrar blottas vid genomtrampsprov. Skyddsmattan går ej tillbaka till ursprungsläge.

Skumplast går ej tillbaka, Den veka och mjuka ramen bromsar upp stöten. Stor buckla på ramen efter prov.
2,5
Exit TwistRam blottasSkyddsnät monteras ovanpå skyddsmatta. Mattan och kantskydd sys ihop med kantskyddets nät.
Risk att komma ut med fot mellan matta och skyddsnät mellan sömmarna. Riska att komma utanför skyddsnät mellan nät och kantskydd vid horisontell glidning.

Den veka och mjuka ramen bromsar upp stöten, Buckla på ramen efter prov.
4
OrbitRubbades någon mm. Inget hände.Minimal risk då det finns nät över fjädrarna under kantskydd. Skyddsnätet monteras utanför mattan, hårt spänt under ramen men går ej att trampa igenom.
Klarar genomtrampsprov.

Skumplast går ej tillbaka, tjock vaddering som skyddar bra mot fall
3,5
FlyRubbades någon mm. Inget hände.Risk att komma ut med fot under kantskydd. Nät utanför mattan. Skyddsnätet monteras utanför mattan, hårt spänt under ramen men går ej att trampa igenom
Klarar genomtrampsprov

Skumplast går ej tillbaka, liten buckla i ramen som ej gick att fota så det syntes. Tjock vaddering som skyddar bra mot fall.
3
Jysk StojBlottar fjädrar och ramStor risk att komma in mellan fjädrarana samt hamna utanför skyddsnät.
Ram och fjädrar blottas vid genomtrampsprov.

Den veka och mjuka ramen bromsar upp stöten, buckla på ramen efter prov.
3
EtanRam blottasStor risk att komma utanför mattan samt fastna mellan fjädrarna. Ej monterat skyddsnät
Ram och fjädrar blottas vid genomtrampsprov.

Skumplast går ej tillbaka till ursprungsform, liten buckla på ramen efter prov. Den veka och mjuka ramen bromsar upp stöten.
3

3.3. Provning: Beninfästning /ramkonstruktion

Beninfästningen och ramkonstruktionen bedömdes med genom två olika prov, om benparen saknar låsning samt eventuellt övriga kommentarer.

Prov 1, Lyftprov: Varje benpar belastades med par sandsäckar på 10 kg/st. Ramen lyftes för att se att inte benen trillar av då man skall förflytta studsmattan.

Prov 2, Benprov: Ett ben på varje studsmatta utsattes för en belastning av 50 kg i riktning inåt mattan och efteråt kontrollerades om några skador uppstått samt kvarstående deformation uppmättes på ramkonstruktionen. Benet belastades igen upp till 100 kg och samma kontroll med skador och kvarstående deformation utfördes efter prov.

Den lägre lasten motsvarar en last som kan uppnås om studsmattan dras över gräsmattan och fastnar. Den högre belastningen är indikation mot hur motståndskraftig ram är ifall en person skulle hoppa snett ut och landa på ramen/nätet utan att benen skulle ge vika.

Chassiet kontrollerades också med avseende på skador samt annat relevant för provningen.

Tabell 7 Beninfästning / ramkonstruktion
StudsmattaResultat benprovResultat lyftprovKommentarViktning
JumpkingOKOKKlarar lyftprov utan låsning
50kg =1.5cm kvarstående
100kg = 7.5cm kvarstående
5
NorthOKOKHar låsning på ben
50kg =4 cm kvarstående
100kg = 6 cm kvarstående
5
BergOKOKHar låsning på ben.
50kg =1 cm kvarstående
100kg = 2 cm kvarstående
5
I-SportOKUGlider ur. Skyddsnät hindrar från att glida ur helt.
50kg = 2 cm kvarstående
100kg = 7 cm kvarstående
2
LyfcoUOKHar låsning på ben.
Ramen deformeras, slutade ta kraft vid 60 kg.
50kg = 3 cm kvarstående
60kg = 17 cm
1
BiltemaOKOKKlarar benprov utan låsning, skyddsnät håller ihop ramen.
50kg = 2 cm kvarstående
100kg = 8 cm kvarstående
4
AconOKUEna stolpen lossnar vid lyftprov. Hålls ihop av skyddsnätsram.
50kg = 1.3 cm kvarstående
100kg = 4 cm kvarstående
2
HudoraOKUTappar båda benen vid lyftprov
50kg = 3,5 cm kvarstående
100kg = 8,5 cm
2
Exit TwistUOKLåsning finns på ben.
Slutade ta kraft vid 70kg, deformeras.
50kg = 3 cm kvarstående
70kg = 15 cm
1
OrbitOKOKLåsning finns på ben
50kg = 0.5 cm kvarstående
100kg = 5 cm
5
FlyOKOKLåsning finns på ben
50kg = 0.5 cm kvarstående
100kg = 9 cm
5
Jysk StojOKOKLåsning finns på ben
50kg = 4 cm kvarstående
100kg = 6.3 cm
3
EtanUOKKlarar lyftprov utan låsning.
Ramen deformeras, slutade ta kraft vid 80kg.
50kg =1.7 cm kvarstående
80kg = 10 cm kvarstående
1

3.4. Provning: Skyddsnät

Skyddsnätets bedömning görs på hur säkra dom är genom slagprov på nätet, ifall det går att trampa utanför eller komma under skyddsnätet, hur öppningen är utformad med kontrastfärger för hitta utgång, ta sig in och ut som vuxen och övriga säkerhetsaspekter.

Skyddsnät med en tunnelkonstruktion gör att nätet alltid är stängt och risken att trilla ut genom en bortglömd ej neddragen dragkedja försvinner.
Barns lek med att spring runt på studsmattan samt hoppa runt på studsmattan gör att de ibland halkar samt hoppar utanför vilket förhindras av skyddsnät.

Slagproven mot skyddsnät och stolpar gjordes enligt EN 71-14:2015, kapitel 6.3.2 med en 120 kg sandsäck och släpphöjden är beroende av angiven max personvikt på studsmattan. 2 prov görs på mitten av nätet mellan stolparna, 2 prov görs mot en stolpe och 2 prov mot öppningen på nätet. Studsmattan får ej välta över vid slagprov.

Tabell 8 Skyddsnät
StudsmattaNäthöjdKommentarViktning
Jumpking192Bred ingång med inte så hög, gör det svårt för vuxna att ta sig in ståendes. Väl fungerande dragkedja, smidig att använda. Saknar kontrastfärg.

Slagprov.
Nät tänjs ut något. Inga kvarstående deformationer på ramen.
4,5
North186Överlappningsingång. Ostabilt att gå parallellt med mattkanten för att komma igenom, något trång för vuxna på bredden, annars bra med höjd. Kontrastfärg på dragkedja.

Slagprov.
Nät tänjs ut ytterst lite. Dragkedja öppnas vid slagprov på ingång, fungerar fortfarande efteråt. Nätramens övre ring lossnar i kopplingen.
4
Berg185Överlappningsingång. Bra med höjd, något smal för vuxna att ta sig igenom. Kardborreband som låser öppningen. Kontrastfärg.

Slagprov.
Nät tänjs ut ytterst lite. Inga kvarstående deformationer på ramen.
4,5
I-Sport175,7Tydlig kontrastfärg på dragkedja, lite trög vid användning. Något smal att använda för vuxna pga. att skyddsnätet sitter fastspänt i ramen nära ingången.

Slagprov.
Kvarstående böjning på nätstolpe efter slagprov. Nät tänjs ut något. Inga övriga skador
2,5
Lyfco164Tydlig kontrast färg. Något smal att använda för vuxna.

Slagprov.
Kvarstående böjning på nätstolpe vid nedre fäste mot ram efter slagprov. Nät tänjs ut, hål i nät vid öppning.
Vid varje slag deformeras mattan men går att trycka tillbaka igen.
1
Biltema185Tydlig kontrastfärg. Något smal ingång för vuxna. Dålig passning av stege mot ingången, hamnar på fel sida.

Slagprov.
Nätstolpe kvarstående böjning efter slagprov vid nedre fäste mot ram. Nät tänjs ut mycket.
2
Acon187Tydlig kontrastfärg. Något låg för vuxna att gå igenom. Är rimligare än vad den ser ut.

Slagprov.
Nät tänjs ut ytterst lite. Inga kvarstående deformationer på ramen
4,5
Hudora171Liten ingång som inte är så lätt för vuxen att ta sig in och ur på och inte helt enkelt att använda stegen som sitter förskjuten mot öppningen. Kontrastfärg saknas. Skyddsnätets upphängnings-konstruktion gör nätet väldigt känsligt för belastning/om någon skulle hänga sig i det.

Slagprov.
Nätstolpe kvarstående böjning efter slagprov. Nät tänjs ut något.
2,5
Exit Twist191Överlappningsingång. Bra höjd och bredd på ingång, även för vuxna. Lite slappt nät vid ingången, vilket leder till risk att ramla ur om man ramlar mot sidan. Kommer man rakt på överlappar det fortfarande.
Kontrastfärg finns i sömmen, något otydlig.

Slagprov.
Nät tänjs ut något. Inga övriga skador.
4
Orbit186Överlappningsingång. Tydlig kontrastfärg. Något trång för vuxna att gå igenom, större överlapp högst upp vilket gör den smal och trång där. Låser med kardborre på mitten.

Slagprov.
Minimal uttänjning på nät. Inga kvarstående skador.
5
Fly185Överlappningsingång. Tydlig kontrastfärg. Något trång för vuxna att gå igenom, större överlapp högst upp vilket gör den smal och trång där. Låser med kardborre på mitten.

Slagprov.
Minimal uttänjning på nät. Inga kvarstående skador.
5
Jysk Stoj185Tydlig kontrastfärg. Lätt dragkedja och rymlig ingång.

Slagprov.
Nät tänjs ut något. Kvarstående böjning på nätstolpe
2,5
EtanEj monterat skyddsnät

3.5. Provning: Montering/Manual

Manualen lästes innan och under montering och studsmattan monterades enligt manual. Tiderna för monteringen är en cirkatid för 2 personer på monteringstiden. Manualerna skall finnas på svenska enligt Konsumetverket samt numer gällande standarden EN 71-14:2015. Demontering kommenteras bara ifall om något varit mycket svårt, gått sönder osv. Viktningen av resultaten gjordes utefter monteringstid, svårhet i att montera/demontera, felaktighet i manualer och om manualen ej fanns på svenska.

Tabell 9 Montering / manual
StudsmattaMonteringstidKommentarViktning
Jumpking1h 36minManual:
Mycket text. Svår att förstå infästning av skyddsmatta.
Finns inte på svenska.

Montering:
Dålig passform på ben, gör dem svåra att få ihop. Detsamma gäller ramringen.
Skyddsnätsring mycket svårt att koppla ihop med T-kors pga. dålig passform. Tidsödande att sy fast skyddsnät med mattkant. Bökigt med skyddsvaderingen på skyddsnätsramen vid montering.
Centrummarkering saknas på mattan
2
North2h 7minManual:
Bra och tydliga bilder. Ingen text mer än för SPS tillval (som inte testas). Svårt att förstå knutanordningen för skyddsnät.
Finns på svenska.
Montering:
Bra passform på alla grunddelar delar till ramen. Lite bökigt att vända runt på grundramen ensam, trä på fodral utanpå skyddsvaderingen på nätramen samt att montera skyddsmattan på vaderingen som ej passade ramen. I övrigt lättmonterad
4
Berg1h 49minManual:
Simpel manual med få steg. Tydligt med hur många personer som krävs vid vändning av ram. Bra visat på hur man sätter de första fjärdarna. Fanns inte på svenska.
Montering:
Tidsödande med 4 skruvar till varje nätpinne. Lite trögt att få benen att klicka (sista). Mittenmärkning bra för att orientera fjädrarna. Lite bökigt att få i två fjädrar i samma hål.
Näst sista nätpinnen var svår att få i pga. Inget mothåll när man trycker. Dålig passform på nätets nedre del, spännena, mot grundramen.
2,5
I-Sport1h 11minManual:
Kunde vart lite tydligare vid nätmonterings anvisning. Otydligt med dubbla monteringsbitar till nätramen. I övrigt en lätt manual att förstå, kunde vart mer bilder istället för text. Finns på svenska.
Montering:
Gick inte att följa manualen vid montering av första mellantopskenan på ramen. De andra gick, men krävde mycket styrka.
Kantskydds spännen stämde ej överens med bilderna
I övrigt bra passform på de olika delarna. En fjäder var fel för modellen.
3
Lyfco1h 14minManual:
Ej samma brickor i manualen som i förpackningen. Vissa detaljer kunde vara med Tex. vilket håll man ska montera för att
få skruvhålen på rätt håll sen när nätet ska monteras. Lätt och tydlig manual annars. Finns på svenska.
Montering:
Bra passform på de olika grunddelarna. Dock passade inte kantskyddet på ramen, pga. fel fästanordning. En fjäder hade gravrost. Väldigt tröga fjädrar att montera.
3,5
Biltema1h 4minManual:
Manual liknade lyfco. Lite fel i bilderna Bla. fästanordning av skyddsnät. Kunde vart tydligare med att det var dubbla fästen.
Texten i manualen har lite otydliga formuleringar, kunde vart fler steg i bilder. Finns på svenska.
Montering:
Bra passform på ramen. Snabb och Smidig att montera pga. Simpel modell. Otydligt att nätpinnarna ska fästas både uppe och nere på ramen.
Stegen passar inte vid öppningen, då nätet är i vägen.
Tre fjädrar tillhörde inte rätt modell.
3,5
Acon1h 56minManual:
Bra och tydlig manual med lätta bilder att följa. Minimalt med text. Finns inte på svenska.
Montering:
Bra passform på de olika delarna. Lite otydligt vilket håll nätstolparna som fäst i ramen ska sitta på (pigg utåt). Plasten till överdelen på skyddsnätsramen är mjuk vilket gör att man inte kan skruva in och ur skruven flera ggr. Lätt att få upp nätet utan större ansträngning.
Kantskyddet lägger sig lite ovanpå nätet, syns tydligare än vad det påverkar.
Skyddsnät ev. felmonterat
2,5
Hudora1h 11minManual:
Lätt manual att förstå. Tydliga bilder med lite text. Finns inte på svenska
Montering:
Dålig passform på skyddsnätpinnar samt överdel som nätet fästs i. sitter ej fast på stolpen. ”steget” sätter sig vid montering ovanför ett hål för fjädrar. Snöret som syr fast skyddsnät mot matta glider upp när man knyter. Fjäderskyddets gummiband är på vissa ställen korta att knyta runt ben.
2,5
Exit Twist1h 17minManual:
Lite otydlig vid nätmontering att det är olika håll på pinnarna. Svårt att se på bilderna hur kantskyddet skulle sys på. I övrigt en bra manual. Finns inte på svenska
Montering:
Bra passform på grundramen. Bra med markering på V-ringar för att hitta mitten. Otydligt med vilket håll nätstolpar skulle vara på = bökigt att byta håll på dem sen. Lite otydligt hur man skulle fästa snoddarna för kantskyddet.
2,5
Orbit2h 30minManual:
Lätt manual att förstå. Tydliga bilder utan text. Finns på svenska.
Montering:
Bra passform på grundramen. Många olika moment gör monteringen tidskrävande men överlag lätt att montera. Monteringen av nätstolparna i grundramen var något krånglig att få till alla stolparna på rätt plats och monteringen kräver ganska mycket styrka.
3,5
Fly1h 47minManual:
Lätt och simpel manual att förstå. Lite otydligt vid nätmontering vilken ordning det skulle monteras. Finns på svenska.
Montering:
Miss vid nätmontering, en stolpe fick monteras ner och upp igen för att få fast nätet. Lätt och sidigt att få upp ramen och mattan. Lite bökigt med fodralen till nätstolparna. Stegen var lite trög och svår att få i fästet ordentlig.
3,5
Jysk Stoj1h 9minManual:
Tydliga bilder utan text. Lite rörigt vid förstorningsbilder med vad de zoomade in på, kunde vart utformat lite bättre. Finns på svenska
Montering:
Lätt och smidig vid montering av ram, bra passform. Nätram gick inte att fästa enligt manual, ordningen fick ändras till ’2,1,3’.
4
Etan1h 50minManual:
Otydlig manual. Bilder stämde ej överens med verkligheten. För små och otydliga bilder för att se detaljer. Ej angiven max vikt.
Finns inte på svenska.
Montering:
Dåliga bilder gjorde att ramen fick monteras om, många delar som var tröga och svåra att förstå montering av. Fjädrarna var lätta att få på plats, utan krok att dra med.
Nätramen var svår att montera utifrån manual. Tröga fodral över skumgummiskydd. Felaktigt nät som saknar öppningar för infästning mot stången i toppen vilket gjorde nätet omöjligt att montera. Trögt att få i skruvar, inga gängor.
4,5

3.6. Provning: Dragprov av studsmattans fjädrar (ej resultatbaserande)

Två st fjädrar från varje studsmatta dragprovades för se hur fjädern beter sig vid kraftigare överbelastning och om något brott skulle uppstå på fjädern. Ingen fjäder gick av utan alla fjädrar tänjdes bara ut.

4. Mätosäkerhet

Mätosäkerheten för dödvikten är < 0.5%, accelerationen 5,0% och kraften är 1,0%.

Angiven mätosäkerhet motsvarar ett approximativt 95%-igt konfidensintervall kring mätvärdet. Detta intervall har beräknats i enlighet med GUM (The ISO guide to the expression of uncertainty in measurements). Detta innebär normalt kvadratisk addition av ingående standardosäkerheter och multiplikation av den så erhållna sammanvägda standardosäkerheten med täckningsfaktorn k=2.

Med vänlig hälsning

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Bygg & Mekanik - Säkerhet och Funktion

Hela testprotokollet kan laddas ner här.

2016 studsmatta.se